Het Kledij inzamelings project en Eliminate

In april 2011 startte Kiwanis Egmont voor de eerste maal met een grootschalige kleding inzameling, Blue Bag Day genaamd, over het grondgebied van Groot Zottegem, Lierde en Brakel wat dus neerkomt op een kleine 21.000 adressen.

In dat gebied kunnen de inwoners alle verouderde, te kleine of te grote kleding die men wil afdanken verzamelen in de door ons geleverde blauwe plastic zak stoppen.

De projectleden van het eerste uur kwamen meteen overeen om de volledige ingezamelde gelden te doneren aan de Internationale Kiwanis actie “ELIMINATE”, de wereldwijde strijd van UNICEF tot het uitroeien van de levensbedreigende tetanus infectie bij moeders en pasgeborenen.
Tussen 2011 en 2017 slaagden de leden van Kiwanis Egmont erin om ruimschoots USD 30.000,- te doneren aan dit doel en hiermee behaalde onze Club tevens de status van Gold Club.

Kiwanis Blue Bag Day 01

Een project met vele vrijwilligers en sympatisanten …

De leden van de Kiwanis familie zijn voor de realisatie van dit project dank verschuldigd aan meerdere sympatisanten en sponsoren die door hun aanwezigheid of het schenken van financiële en logistieke steun concreet helpen in de verwezenlijking van onze doelen !
Een speciaal dankwoord gaat uit naar de sponsors die dankzij hun promotionele inlassing het mogelijk maken dat wij onze brochure voor de Kledij inzameling op 21.000 exemplaren kunnen verspreiden in alle postbussen van de inwoners van Groot Zottegem, Brakel en Lierde.

Ook danken wij de infrastructuur sponsors: zo mogen wij gebruik maken van de parking infrastructuur van de Beschutte Werkplaats Zottegem (BWZ) en sporthal De Rijdt te Brakel. Vanuit die beide logistieke plateaus vertrekken onze kledij inzameling teams. Vanuit deze beide lokaties zorgen onze teams ervoor dat wij in elke straat aan elk huis passeren om de klaarstaande “blue bags” op te halen. Zonder deze logistieke infrastructuur was onze inzameling nagenoeg onmogelijk.

Wij danken ook de firma’s die geheel belangeloos hun bestelwagens ter beschikking stellen waarmee onze teams via diverse routes het gehele ophaalgebied bestrijken. Eerst en vooral gaat onze dank daarbij uit naar de firma Baku die reeds voor het 5e jaar tot 5 bestelwagens ter beschikking stelt, ook firma’s zoals ABZ, brouwerij VDBossche, Sprintpack Logistics en BWZ leveren elk broodnodige bestelwagens.

Veiligheid

Het ophalen van de klaarstaande zakken met kledij brengt uiteraard met zich mee dat onze bestelwagens vele stops moeten uitvoeren, ook moeten onze mensen telkens de bestelwagen verlaten, straat oversteken om de zakken op te halen en in de bestelwagen te laden.

Om dit in maximaal veilige omstandigheden te doen zorgen wij ervoor dat al onze medewerkers duidelijk herkenbaar zijn via het dragen van hun geel fluo Kiwanis hesje.
Ook geven wij voor aanvang van de inzameling een veiligheidsbriefing en is doorheen de volledige duur van de ophaling het nuttigen van alcohol verboden.

Het dragen van het duidelijk herkenbaar fluo hesje met Kiwanis logo en naam is ook een signaal naar de bevolking: enkel mensen met een dergelijk jasje zijn gerechtigd de kledij zakken op te halen en mee te nemen.
Want helaas moeten wij elk jaar weer waarschuwen voor kapers op de kust die voor eigen winstbejag de klaarstaande zakken pogen te kapen.